Program

 

XXV. českolipský den astmatu a alergií | Tělesná námaha, sport a alergie a imunita | 29. 5. 2020 | Hotel Port

Seminář moderují: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., MUDr. Tomáš Kočí


TÉMA: TĚLESNÁ NÁMAHA, SPORT A ALERGIE A IMUNITA

Režimová opatření pro ovlivnění zdatnosti a tělesné hmotnosti
prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – FTVS UK

Pohybové přetížení z pohledu interní medicíny
MUDr. Marie Skalská – Pro Fit Institut

Pohybové přetížení z hlediska fyzioterapie
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. – FTVS UK

Sport, interní nemoci a obezita – zdravotní přínosy a rizika
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. , 3. interní klinika 1. LF UK Praha

Vplyv fyzickej záťaže na imunitný systém
prim. MUDr. Katarína Bergendiová, PhD. – ImunoVital Centrum

Astma a doping v r. 2020
prim. MUDr. Viktor Kašák – Lerymed

Špecifiká liečby bronchiálnej astmy a alergie športovcov aj z hľadiska dopingu
prim. MUDr. Katarína Bergendiová, PhD. – ImunoVital Centrum

Sport, vytrvalostní běh a lidské limity
Mgr. Jan Petržela

 
DOPROVODNÝ PROGRAM
 
Grilování, živá hudba, plavba na parníku po jezeře (v případě příznivého počasí)