Program

 

XXIV. českolipský den astmatu a alergií | Alergolog a imunolog v běhu času | 14. 6. 2019 | Hotel Port

Seminář moderují: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., MUDr. Tomáš Kočí


TÉMA: ALERGOLOG A IMUNOLOG V BĚHU ČASU

7.30                    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

8.30                    Přivítání a zkouška hlasovacího zařízení – MUDr. Tomáš Kočí, Česká Lípa  

8.40-9.00           Jak běžel čas v ČSAKI –  doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., Praha

9.00-9.30           Vývoj názorů na příčiny a léčbu rýmy – MUDr. Ester Seberová, Plzeň

9.30-10.00         Plzeň, IgE a diagnostika alergie – prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., Plzeň

10.00–10.30      Přestávka na kávu

10.30-11.00       Imunoterapie nobelistická i zatracovaná – MUDr. Dalibor Jílek, CSc., Ústí n.

11.00-11.30       Prevence alergie na potraviny a naše rodina – MUDr. Simona Bělohlávková, Praha

11.30-12.00       Potravinová alergologie – divoký parkour paradigmaty našeho oboru – prim. MUDr. Martin Fuchs, Praha

12.00–13.00      Přestávka na oběd

13.00-13.30       50 let s astmatem (kazuistika) – prim. MUDr. Irena Krčmová, Ph.D., Hradec Králové

13.30-14.00       Fenotypy astmatu – od praxe k teorii – doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., Plzeň

14.00–14.30      Přestávka na kávu

14.30-15.00       Anafylaxe včera, dnes a zítra – MUDr. Sáva Pešák, Brno

15.00-15.30       Dušnost a psychosomatika – MUDr. Jiřina Kosová, Praha

15.30-16.00       Odvaha hájit normalitu – prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.

16.00                  ZAKONČENÍ KONFERENCE

DOPROVODNÝ PROGRAM

16.00-17.00       Grilování, hudba Duo Hrášek (klavír&housle) – David Mašek, Pavel Hrala

17.00-18.00       Parník – plavba po jezeře (v případě příznivého počasí)

18.00-20.00       Pokračování grilování, volná zábava, zpěv, hudba Duo Hrášek

 
 

Potvrzujeme, že finanční podpora partnerů semináře bude směřována výhradně k odborné veřejnosti. Prostředky partnerů nebudou využity k podpoře (sponzorování) žádné doprovodné aktivity – v souladu se Zákonem o regulaci reklamy.