Program

 

XXIV. českolipský den astmatu a alergií   |  Alergolog a imunolog v běhu času (mýty a empirie versus doporučené postupy) |  14. 6. 2019 | Hotel Port

Seminář moderují: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., MUDr. Tomáš Kočí


 

7.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
8.45 Zahájení semináře, zkouška hlasovacího zařízení
9.00 Jak běžel čas v ČSAKI –  doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., Praha
Vývoj názorů na příčiny a léčbu rýmy – MUDr. Ester Seberová, Plzeň
Plzeň, IgE a alergie  – prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., Plzeň
Imunologie nobelistická i zatracovaná – MUDr. Dalibor Jílek, CSc., Ústí n. L.
50 let s astmatem (kazuistika) – prim. MUDr. Irena Krčmová, Ph.D., Hradec Králové
Fenotypy astmatu – od praxe k teorii – doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., Plzeň
Změny v prevenci alergie na potraviny a naše rodina – MUDr. Simona Bělohlávková, Praha
Anafylaxe včera, dnes a zítra – MUDr. Sáva Pešák, Brno
Dušnost a psychosomatika – MUDr. Jiřina Kosová, Praha
Odvaha hájit normalitu – prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.
16.00 Předpokládaný závěr semináře a začátek doprovodného programu
16.00 – 20.00 Doprovodný program
venkovní grilování, hudba Duo Hrášek, plavba lodí po Máchově jezeře

Potvrzujeme, že finanční podpora partnerů semináře bude směřována výhradně k odborné veřejnosti. Prostředky partnerů nebudou využity k podpoře (sponzorování) žádné doprovodné aktivity – v souladu se Zákonem o regulaci reklamy.