Kontakty

Organizační zajištění:
Solen, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Manažerka akce:
Mgr. Barbora Ludvová
+420 777 557 413
ludvova@solen.cz

Obchodní zajištění:
Mgr. Martin Jíša
+420 734 567 855
jisa@solen.cz

Registrace a ubytování:
Ing. Zuzana Tesařová
+420 777 557 417
kongres@solen.cz