Kontakty

Organizační zajištění:
Solen, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Manažerka akce:

Ing. Lucie Zlámalová
+420 733 111 013
zlamalova@solen.cz

Obchodní zajištění:
Mgr. Barbora Ludvová
+420 777 557 413
ludvova@solen.cz

Jan Záruba
+420 606 603 257
zaruba@solen.cz

Registrace a ubytování:
Eliška Pančochová, DiS.
+420 607 190 210
registrace@solen.cz